Unike maleripostere fra Wallpix

Disse unike maleripostere er produsert ved at vi maler for hånd og deretter scanner inn maleriet. Maleriprintene får du kun hos oss. Posterne er malt og produsert med kjærlighet til fag og produkt. Vi trykker med vannbasert blekk på helmatt kvalitetspapir. Hver eneste poster er kuttet for hånd. Ingen del av vår prosess er gjort av maskiner i storskala. Alt gjøres i vår lille familiebedrift lokalt i Horten.